Årets influensavaksinering starter fra uke 41

Årets influensavaksinering starter fra uke 41. Vaksinen inngår i frikortgrunnlaget. Drop in fra 09-14 daglige for vaksinering. Det blir subvensjonert for følgende grupper.
Bahman Mehdinia

Fastlege

Årets influensavaksinering starter fra uke 41

Årets influensavaksinering starter fra uke 41.
Vaksinen inngår i frikortgrunnlaget.

Drop in fra 09-14 daglige for vaksinering. Det blir subvensjonert for følgende grupper.

• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
• Alle fra fylte 65 år
• Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
• Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
• Barn og voksne med:
• Kronisk lungesykdom (inkludert astma),
• Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
• Diabetes type 1 og 2
• Leversvikt eller nyresvikt
• Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet.
• Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
• Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
• Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:
• Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
• Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Les også:

Vi bruker oss av informasjonskapsler!

Vi bruker informasjonskapsler, såkalte cookies. Ved å bruke nettsidene til STERK anser vi at du samtykker til dette så lenge du har informasjonskapsler skrudd på i din nettleser. Les mer om personvern og cookies her.