Personvernserklæring

Her kan du lese om hvordan vi samler inn og bruker informasjon.

Hjelp?

Trenger du hjelp? Ta kontakt på 21 08 28 00, så hjelper vi deg.

Hjelp?

Trenger du hjelp? Ta kontakt på 21 08 28 00, så hjelper vi deg.

Personvernserklæring

1. Personvernerklæring

 • Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger og vil til enhver tid behandle din informasjon med respekt. Når du bruker vår nettside eller bruker våre tjenester som pasient eller treningsmedlem skal du føle deg trygg og ivaretatt. STERK og medfølgende tjenester eies og driftes av følgende 3 bedrifter;

STERK Helse & Trening AS
org.nr 898 503 992
Peter Møllers vei 5B, 0585 Oslo

STERK Helse og Trening Hasle AS
org.nr 827 118 362
Karvesvingen 7, 0579 Oslo

STERK Helse AS
org.nr 923 215 891
Bøkkerveien 10 C, 0579 Oslo

2. Om personopplysninger og regelverket

 •  Personopplysninger er informasjon som samles som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.
 • STERK er ansvarlig for at din informasjon behandles i samsvar med Norges lover. Datatilsynet fører tilsyn om at loven overholdes.
 • Vi er pålagt å oppbevare nødvendig informasjon for regnskapsføring, medlemskap og journal. Historikken rundt dine tidligere kjøp av tjenester og journalpliktig informasjon hos oss kan derfor ikke slettes. All annen informasjon knyttet til deg har du rett til innsyn i og krav på å få slettet dersom du ønsker det. Vi har innført rutiner for å sikre at dette skjer i tråd med gjeldende regelverk.

3. Dine helseopplysninger

 • Vi er autorisert helsepersonell av Helsedirektoratet og vi følger Helsepersonelloven.
 • Det stilles strenge krav for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet ved behandling av helseopplysninger. STERK arbeider systematisk for å oppfylle kravene, og behandle helseopplysningene til våre pasienter på en god og sikker måte.
 • Internt i klinikken har våre medarbeidere kun tilgang til journal til sine egne pasienter. Hele journalen, inkludert fødselsnummer og personalia, oppbevares kryptert i journalsystemet PasientSky.
 • PasientSky har en databehandleravtale i henhold til eksisterende personvernlovgivning.

4. Dine medlemskapsopplysninger

 • Vi samler inn og behandler personopplysninger for å kunne administrere ditt kundeforhold og medlemskap hos oss på treningssenteret. Vårt behandlingsgrunnlag i dette tilfellet er en inngåelse av kontrakt og samtykke ved oppstart av medlemskapet. 
 • Personopplysningene oppbevares i vårt medlemssystem BRP systems, som støtter prinsippene om dataminimering, riktighet, lagringsbegrensning, integritet og fortrolighet. 
 • BRP legger også til rette for å ivareta de registrertes rettigheter til innsyn, korrigering, sletting, begrensning av behandling, dataportabilitet og samtykke. BRP har en databehandleravtale i henhold til eksisterende personvernlovgivning. 
 • Opplysninger vi registrerer er navn, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse, postadresse, bilde og type medlemskap. Vi henter opplysningene fra den registrerte selv. 
 • Dersom STERK skal behandle personopplysninger til barn under 18 år kreves det samtykke fra de foresatte. 

5. Vår håndtering av ditt betalingskort

 • Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
 • Vi benytter Melin Convene medical som betalingsleverandør i klinikken.

6. Våre nettsider

 • Når du besøker våre nettside samler vi inn og lagrer informasjon om brukeratferd. Dette omfatter opplysninger om din IP-adresse, nettleser, lokasjon, nettleverandør, operativsystem, tid brukt på siden, hvilket nettsted du kommer fra og nettaktivitet på våre nettsider.
 • Formålet med behandlingsaktivitetene er å optimalisere våre nettsider ovenfor våre besøkende samt utføre analyser av trender og mønstre ved bruken av nettsidene. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å tilpasse vår nettside og tjenester til brukernes antatte behov. Lenger ned i personvernerklæringen finner du nærmere informasjon om vår bruk av informasjonskapsler (cookies).
 • Anonymiserte opplysninger som ikke kan knyttes til deg vil kunne bli brukt og beholdt for statistiske og analytiske formål.
 • Vi bruker informasjonskapsel (cookies) for å bedre brukeropplevelsen av nettsiden vår. Dette er en liten tekstfil som lagres i nettleserens minne. Vi bruker denne informasjonen til å se hvordan sidene våre blir brukt og finne ut mer om hvordan vi kan forbedre oss.
 • Google Tag Manager, Vi bruker Google Tag Manager for å administrere informasjonskapsler.
 • Google Analytics, er vårt analyseprogram. Vi bruker det for å se hvor brukere av siden kommer fra, hvordan siden blir brukt, hvilke sider som blir besøkt eller ikke besøkt. Denne informasjonen bruker vi for å gjøre vurderinger for forbedringer.
 • Facebook Pixel, Vi benytter oss av en Facebook pixel for markedsføring. Dette bruker vi dersom vi ønsker å nå deg som har vært på vår side.
 • Mailchimp, Vi benytter Mailchimp for utsendelse av e-post med vårt nyhetsbrev.

7. Kontaktskjema, informasjon og nyhetsbrev

 • Dersom du tar kontakt med oss, ved utfylling av kontaktskjema eller lignende, kan innsamlede opplysninger benyttes for å kontakte deg, i tillegg til å sende deg informasjon som er relevant. I våre kontaktskjema innhentes typisk navn, e-post-adresse, telefonnummer og eventuelle andre opplysninger du oppgir.
 • Det rettslige grunnlaget for nyhetsbrev og elektronisk markedsføring er enten at det foreligger et eksisterende kundeforhold og du ikke har reservert deg mot å motta våre henvendelser.

8. Deling av opplysninger til tredjepart

 • Dine personopplysninger vil aldri bli delt med uvedkommende.  Vi vil kun dele informasjon hvis det er nødvendig for å gi tilstrekkelig helsehjelp. Dette kan være f.eks. henvisning til sykehus, NAV (sykmelding), HELFO (trygdeoppgjør) eller annet autorisert helsehjelp.

9. Administrering av personopplysninger

 •  I henhold til norsk personvernlovgivning her du en rekke rettigheter knyttet til personopplysninger som gjelder deg. Som registrert har du i utgangpunktet følgende rettigheter:
 • Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og til å motta en kopi av personopplysningene.
 • Rett til retting – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert eller fjernet.
 • Rett til sletting – du har med visse unntak rett til å få slettet personopplysninger vi har lagret om deg.
 • Rett til å kalle tilbake samtykke – du rett til å kalle tilbake et samtykke du har gitt til oss som vi har innhentet for behandling av personopplysninger som krever samtykke. Du har også rett til enhver tid til å protestere mot at personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring.
 • Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et maskinlesbart format og til å overlevere disse til en annen tjenesteleverandør.
 • Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg likevel til å henvende rette en henvendelse til oss først.
 • Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner, som for eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle personopplysningene.
 • Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg og til å bestemme hvordan vi skal bruke disse.
 • Dersom du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du endre dette ved å ta kontakt med oss.

10. Endringer av personvernserklæringen

 • Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

11. Kontaktinformasjon

 • Har du spørsmål om STERK sin personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på: kundeservice@sterkhelse.no
 • Har du spørsmål angående din journal, ring oss på: 21082800
Finn det du søker | Velg kategori