Medlemsvilkår

På STERK skal alle føle seg velkommen. Derfor har vi etablert trivselsregler, kundeforpliktelser og medlemsbetingelser som skal ivareta sikkerhet og sikre trivsel for alle våre kunder og medlemmer.

image 51

Medlemsvilkår og personvern

På STERK skal alle føle seg velkommen. Derfor har vi etablert trivselsregler, kundeforpliktelser og medlemsbetingelser som skal ivareta sikkerhet og sikre trivsel for alle våre kunder og medlemmer.

1. Trivselsregler

 • Registrer alltid medlemsbånd/kort/app ved ankomst/inngang studio 
 • Medlemskortet er personlig og kan ikke benyttes av andre. 
 • Bruk innesko eller skoposer under trening på STERK. 
 • Vask maskiner og utstyr etter deg. Papir og såpe finnes flere steder på senteret. 
 • Sett på plass vekter, manualer og utstyr du har benyttet. 
 • Ta med hengelås hjem etter bruk. Gjenværende låser klippes og låste skap åpnes, hver kveld. 
 • Det er ikke tillatt å oppbevare noe i skap utenom tiden du selv er på senteret. 
 • STERK er medlem av antidoping Norge. All misbruk/oppbevaring vil bli politianmeldt. 
 • Ta hensyn til andre medlemmer. 
 • Gjenglemte saker/tøy blir oppbevart på STERK 1mnd før det gis bort eller kastes. 
 • Dropp og kast av vekter er ikke tillatt.  Dette gjelder også kast av ball mot vegg. Dropp av vekter kun tillatt i egnede soner på STERK Hasle.  
 • STERK sine medlemsbetingelser gjeldende fra 01.01.24. 
 • Begrens mobilbruk! Det er kun tillat med nødvendige telefonsamtaler utenom resepsjonsområde. Mobilbruk og fotografering skal ikke være til sjenanse for øvrige medlemmer. Det er ikke tillat å ta bilder/film av våre ansatte eller kunder uten samtykke. 

2. STERK sine kundeforpliktelser

 • STERK vil tilby Medlemmet 3 forretningsområder; Helse, trening og kompetanse. 
 • STERK sitt hovedprodukt er medlemskap. 
 • STERK vil til enhver tid holde utstyr, apparater og lokaler i best mulig stand. 
 • STERK vil etterleve en visjon om bransjens høyeste kompetanse og service for sine medlemmer. 
 • STERK vil holde sitt senter innbydende, ryddig og rent. 
 • STERK har et totalhelsekonsept, hvor utdanning/kurs/workshops står sentralt. 
 • STERK kan tilpasse tilbudet og åpningstider i samsvar med medlemmenes etterspørsel, samt holde stengt eller redusere tilbudet i forbindelse med helligdager etc. 
 • STERK sine sentere er alltid bemannet i ansett kjernetid. 
 • STERK kurser/utdanner sine ansatte jevnlig i førstehjelp og HLR-redning. Alle er opplært i bruk av hjertestarter som finnes i lokalet. 

3. Medlemskap på STERK

 • Medlemsavtalen er underlagt norsk lovgivning. 
 • Medlemskap på STERK betales forskuddsvis.  
 • Ved innmelding betales administrasjonsgebyr, samt resterende dager av inneværende måned og påfølgende måned.  
 • Hvis ikke annet er spesifisert, begynner medlemskap fra innmeldingsdato.  
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller brukes av andre enn deg selv.  
 • Ved kjøp av alle typer medlemskap på STERK, kreves det legitimasjon.  
 • Du er selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med din bankforbindelse for avtalegirotrekk. Du må også påse at månedlig trekk utføres innen betalingsfrist. Oppsett av avtalegiro kan gjøres via ‘Min side’ på våre hjemmesider eller under betalingsdetaljer i vår app GO ACTIVE!. 
 • Treningsavgiften på STERK trekkes den 20. i hver måned og da for måneden etter (forskuddsbetaling). Medlemskap på STERK krever avtalegiro. Dersom medlemmer ikke oppretter dette i tide til kommende trekk sendes, vil det utstedes faktura med fakturagebyr.  
 • Dersom et avtalegirotrekk ikke gjennomføres innen frist, sendes varsel med gebyr, deretter inkassovarsel med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan STERK kreve dekket omkostninger og renter etter inkassolov og lov om renter ved forsinket betaling.  
 • Ved kjøp av medlemskap får medlemmet tildelt medlemskort fra STERK som en del av administrasjonsgebyret. Medlemsbånd medfører ekstra kostnad etter gjeldende prisliste. Dette skal registreres på leser ved inngang for adgangskontroll og av sikkerhetshensyn. Ved tap eller skade vil STERK sperre medlemskortet. For nytt kort, må medlemmet selv betale gebyr etter gjeldende prisliste. Du kan også velge å benytte din mobil som medlemskort, ved å laste ned vår app GO ACTIVE!. Mobilløsning vil ikke fungere til å lås av skap. Her må kort eller bånd benyttes.  
 • Medlemskortet er personlig og ved mislighold (låne bort til en venn e.l) vil medføre til oppsigelse av medlemskapet med umiddelbar virkning.  
 • Ved kontraktsinngåelse vil STERK legge inn bilde av medlem i medlemssystem for gjenkjenning.  
 • STERK har rett til å gjøre endringer i vederlag, avgifter og vilkår.  
 • STERK står ikke ansvarlig for begrensninger eller hindringer av treningsmuligheter på grunn av forhold STERK ikke har kontroll over (Force Majeure).  
 • Ved vesentlig mislighold kan STERK si opp medlemskap med umiddelbar virkning. Med vesentlig mislighold anses brudd på betaling etter inkassovarsel, eller brudd på sikkerhets og/eller trivselsregler.  
 • Ved mindre brudd på regler, vil medlemmet bli tilsnakket. Etter 2 advarsler medfører dette oppsigelse.  
 • Ved umiddelbar oppsigelse vil ikke allerede innbetalt treningsavgift bli refundert.  
 • STERK er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller tap av personlige eiendeler som tas med på senteret.  
 • Bindingstid på medlemskap brytes ikke til tross for endring av kontraktsmal.  
 • STERK forbeholder seg retten til prisjustering av løpende avtaler. Ved prisendringer vil STERK gi varsel på e-post. 
 • Endring av kontraktsmal medfører dagens pris på nytt medlemskap. 
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene hos oss.  
 • Medlemmet plikter å kjenne til STERK sine rutiner, sikkerhets- og trivselsregler.  
  På delvis bemannet senter: gjør deg kjent med lokasjonen til hjertestarter og førstehjelpsutstyr på senteret. Henvend deg til personale eller bruk trygghetsalarm i nødstilfeller.  
 • Medlemmet plikter å informere STERK om ulike rabatter/medlemsfordeler som hører til medlemskapet. STERK vil ikke refundere beløp for feil pris på medlemskap grunnet manglende informasjon. 
 • Medlemmet plikter å informere STERK om endringer i personalia, adresseendringer, kontonummer og andre ting som har betydning for medlemskapet. Dette kan gjøres via «Min side» på våre hjemmesider eller i vår app GO ACTIVE!.  
 • Dropp, kast og slipp av vekter som skaper rystelser er ikke tillatt. Kast av ball mot vegg er ikke tillatt. NB: STERK Hasle har egne soner hvor kontrollert dropp fra nedre posisjon og kast av ball mot vegg er tillatt.  
 • STERK har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt senter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.  
 • Som medlem av STERK tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir STERK rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.  
 • Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no. 
 • STERK har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.  
 • Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og STERK har anledning til å heve treningsavtalen.  
 • Med ikraftsettelse fra 1. Juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven §24a. Bruk av eller mistanke om bruk av dopingmidler på STERK kan bli politianmeldt.  
 • På STERK kan medlemmet ta med babyen sin, så lenge barnet ikke kan krabbe. Barn skal enten oppholde seg på matte eller i vogn/bære-bag og under oppsyn. Dette av sikkerhet og forsikringshensyn. Tidspunkt for å kunne ta med baby er hverdager fra 06.00-15.00 samt før klokken 15:00 i helgene.  
 • Barn får ikke, uansett alder, oppholde seg i resepsjon mens foresatte trener.  
 • Personer under 18 år må komme i følge med forelder for å opprette medlemskap, med mindre annet av særskilt årsak er avklart med senter på forhånd. Personer under 18 år kan ikke stå som betaler av medlemskap. Treningsveiledning med en av STERK sine personlige trenere skal gjennomføres for sikker og trygg trening.  
 • Det er mulig for barn og ungdom å trene med forelder i studio fra de har fylt 10 år. Dette krever at både barn/ungdom og forelder har medlemskap hos STERK. Treningsveiledning med en av STERK sine personlige trenere skal gjennomføres for sikker og trygg trening.  
 • Personlig trening i små grupper (PTSG): STERK kan ikke garantere plass på treningsaktiviteter hvor deltakerantallet er begrenset  
  Se våre nettsider for ytterligere informasjon om PTSG. 
 • Tilvalg har ikke bindingstid, men en måneds oppsigelsestid regnet fra den første i kommende måned. 

 

4. Rettigheter og plikter som medlem hos STERK

 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene hos oss.  
 • Medlemmet plikter å kjenne til STERK sine rutiner, sikkerhets og trivselsregler. 
 • Medlemmet plikter å informere STERK om ulike rabatter/medlemsfordeler som hører til medlemskapet. STERK vil ikke refundere beløp for feil pris på medlemskap grunnet manglende informasjon. 
 • Medlemmet plikter å informere STERK om endringer i personalia, adresseendringer, kontonummer og andre ting som har betydning for medlemskap. 
 • Medlemmet plikter å registrere sitt medlemskort/armbånd/app ved ankomst, eller fremvise annen gyldig legitimasjon ved evt drop-in/prøvetime. 
 • STERK har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt senter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder. 
 • Som medlem av STERK tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir STERK rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. 
 • Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no. 
 • STERK har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. 
 • Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og STERK har anledning til å heve treningsavtalen. 
 •  Med ikraftsettelse fra 1. Juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven §24a. Bruk av eller mistanke om bruk av dopingmidler på STERK kan bli politianmeldt. 

5. Frys av medlemskap

 • Medlemmet kan søke om å fryse sitt medlemskap. Dette innebærer en midlertidig stopp av medlemskontingent i minimum 1 mnd, maksimalt 12 måneder. Frys er kun gyldig i hele måneder, og gjelder fra måneden etter innvilget frys. 
 • Fryssøknaden innvilges ut ifra ulike årsaker. Eksempler på dette er sykemelding, barsel, utstasjonering i jobb/studier, militæret etc.  
 • Medlemmet må få frys forhåndsgodkjent.  
 • Søknad om frys har ikke tilbakevirkende kraft og blir behandlet ut i fra dato nødvendig dokumentasjon er levert til STERK. 
 • Ved oppsigelse i fryst periode, gjelder normal oppsigelsestid.  
 • Etter en frys periode må det gå 6 måneder før ny frys periode kan godkjennes.  
 • Frys av medlemskap medfører et administrasjonsgebyr på 99,- Videreføring av allerede frys periode medfører nytt administrasjonsgebyr.  
 • Trening i frys periode medfører avgift for drop in. 

6. Oppsigelse av medlemskap

 • Oppsigelsestiden er (1) mnd.ut ifra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.  
 • Oppsigelse gjøres på ‘Min side’ på www.sterkhelse.no eller via vår app GO Active!.  
 • Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding innen 14 dager etter kontraktsinngåelse. Dette i henhold til angrerettloven.  
 • Medlemskap med bindingstid, gir ikke anledning til oppsigelse før 12 mnd. etter kontraktsinngåelse.  
 • Medlemmer som på grunn av uforutsette/spesielle omstendigheter, som kan dokumenteres, som er utenfor medlemmets kontroll, blir forhindret i å benytte medlemskapet, for eksempel ved lengre tids sykdom eller lignende omstendigheter, kan ved skriftlig søknad til STERK søke om å avslutte sitt medlemskap, uavhengig av bindingstid. Dette gir ikke tilbakevirkende kraft.  
 • I oppsigelsestid kan medlemskapet ikke endres.  

7. Kjøpsvilkår

 • 7.1 Ved kjøp og bruk av personlig trening 
 • 7.1.1 Avtalen betales på forskudd 
 • 7.1.2 Avtalen skal i sin helhet gjennomføres innenfor en periode på 6 måneder, for pakker t.o.m. 25 klipp. Pakker på mer enn 25 klipp skal gjennomføres innenfor en periode på 12 måneder. Unntak avtales skriftlig med din PT. 
 • 7.1.3 Unntak avtales skriftlig med aktuell personlig trener. 
 • 7.1.4 Avtalen er personlig mellom kunde og personlig trener, og gir ikke rom til bytte av personlig trener i avtaleperioden med mindre annet blir avtalt. STERK forbeholder seg retten til å sette inn en annen personlig trener dersom opprinnelig Personlig trener ikke har praktiske muligheter til å gjennomføre avtalen. 
 • 7.1.5 Kunden betaler for hver time med personlig trener, også ved avlysning, dersom det ikke gis beskjed per tlf/mail minimum 24 timer før avtale. Dersom personlig trener ikke møter til avtalt tid uten å melde ifra minimum 24 timer i forkant, får kunden en gratis time med personlig trener som erstatning for brutt avtale. I spesielle tilfeller kan unntak for denne regelen gis. 
 • 7.1.6 Ved medisinske spørsmål/undersøkelser, kan relevante journalopplysninger gis uten videre samtykke til annet medisinsk godkjent personell på STERK for faglige vurderinger. 
 • 7.1.7 Hvis personlig trener er i tvil om riktig behandling/trening, vil kunden henvises til faglig vurdering hos annet medisinsk personell med garanti på 24 timers respons. 
 • 7.1.8 Dersom kunde angrer kjøpet, må kunde gi skriftlig beskjed til STERK innen senterets åpningstid senest 14 dager etter avtaleinngåelse. Timer som er gjennomført i tilbakebetales ikke. 
 • 7.1.9 Alle personlige trenere er underlagt en taushetsplikt, som innebærer at opplysninger som kommer frem mellom kunde og personlig trener ikke deles uten kundens samtykke. Unntak: se punkt 5. 
 • 7.1.10 Medlemmet er selv ansvarlig for sin egen helsetilstand, som gjør at treningen kan gjennomføres uten risiko. 
 • 7.2 Ved kjøp av STERK Restart 
 • 7.2.1 Avtalen betales på forskudd, eller ved delbetaling. 
 • 7.2.2 Premium medlemskap i 16 uker, 16 PT timer, 4 konsultasjoner med ernæringsrådgiver og 2 legekonsultasjoner samt relevante medisinske prøver, er dermed inkludert i STERK Restart.
 • 7.2.3 Avtalen ift. medlemskap og tilgang til egentrening og gruppetimer på STERK skal i sin helhet gjennomføres innenfor en periode på 16 uker med start uken etter Helsekontrollen på STERK Helse, dersom annet ikke avtales særskilt med koordinator. 
 • 7.2.4 STERK forbeholder seg retten til å sette inn annet kvalifisert personell enn avtalt dersom det oppstår sykdom eller fravær på den ansatte. 
 • 7.2.5 Avlysninger skal meldes senest 24 timer før time, hvis ikke belastes kunde for time. 
 • 7.2.6 Relevante journalopplysninger kan gis videre til ansatte som jobber med kunde, uten videre samtykke. 
 • 7.2.7 Alle ansatte på STERK er underlagt taushetsplikt, som innebærer at opplysninger som kommer frem mellom kunde og ansatt ikke deles uten samtykke. Unntak ved punkt 7.2.3 i denne kontrakt. 
 • 7.2.8 Det gjennomføres en medisinsk risikovurdering av lege ift. aktivitet og trening som intervensjon. Selv om aktivitet og trening er forbundet med lav risiko og høy helsegevinst, innebærer alle typer intervensjoner en viss risiko. Ved deltagelse i STERK Restart er kunde selv ansvarlig for egen helsetilstand og denne risikoen.  
 • 7.2.9 Dersom du er misfornøyd, eller har noe å utsette på opplegget, håper vi du melder i fra til oss så raskt som mulig. Dette kan meldes direkte til aktuell ansatt, eller til Kundeservice@sterkhelse.no. 
 • 7.2.10 Dersom kunde angrer kjøpet, må kunde gi skriftlig beskjed til STERK senest 14 dager etter avtaleinngåelse. Timer som er gjennomført tilbakebetales ikke. 

8. Personvernerklæring

 • 8.1 Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger og vil til enhver tid behandle din informasjon med respekt. Når du bruker vår nettside eller bruker våre tjenester som pasient eller treningsmedlem skal du føle deg trygg og ivaretatt. STERK og medfølgende tjenester eies og driftes av STERK Group AS org.nr 928 257 622, Peter Møllers vei 5A, 0585 OSLO. 
 • 8.2 Som medlem på STERK samtykker du til at vi innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette gjøres for å optimalisere vårt treningstilbud.  
 • 8.3 Som medlem samtykker du til at STERK kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.  
 • 8.4 Kameraovervåking vil bli gjennomført på våre sentre.  
 • 8.4 Utlevering av personopplysninger vil ikke skje uten ditt samtykke. Dette gjelder ikke ovenfor inkassoselskap, ved manglende betaling.  
 • 8.5 Det er ikke tillatt å ta bilde eller filme andre medlemmer uten deres samtykke. 

9. Om personopplysninger og regelverket

 • Personopplysninger er informasjon som samles som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.
 • STERK er ansvarlig for at din informasjon behandles i samsvar med Norges lover. Datatilsynet fører tilsyn om at loven overholdes.
 • Vi er pålagt å oppbevare nødvendig informasjon for regnskapsføring, medlemskap og journal. Historikken rundt dine tidligere kjøp av tjenester og journalpliktig informasjon hos oss kan derfor ikke slettes. All annen informasjon knyttet til deg har du rett til innsyn i og krav på å få slettet dersom du ønsker det. Vi har innført rutiner for å sikre at dette skjer i tråd med gjeldende regelverk.

10. Dine helseopplysninger

 • Vi er autorisert helsepersonell av Helsedirektoratet og vi følger Helsepersonelloven.
 • Det stilles strenge krav for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet ved behandling av helseopplysninger. STERK arbeider systematisk for å oppfylle kravene, og behandle helseopplysningene til våre pasienter på en god og sikker måte.
 • Internt i klinikken har våre medarbeidere kun tilgang til journal til sine egne pasienter. Hele journalen, inkludert fødselsnummer og personalia, oppbevares kryptert i journalsystemet PasientSky.
 • PasientSky har en databehandleravtale i henhold til eksisterende personvernlovgivning.

11. Dine medlemskapsopplysninger

 • Vi samler inn og behandler personopplysninger for å kunne administrere ditt kundeforhold og medlemskap hos oss på treningssenteret. Vårt behandlingsgrunnlag i dette tilfellet er en inngåelse av kontrakt og samtykke ved oppstart av medlemskapet. 
 • Personopplysningene oppbevares i vårt medlemssystem BRP systems, som støtter prinsippene om dataminimering, riktighet, lagringsbegrensning, integritet og fortrolighet. 
 • BRP legger også til rette for å ivareta de registrertes rettigheter til innsyn, korrigering, sletting, begrensning av behandling, dataportabilitet og samtykke. BRP har en databehandleravtale i henhold til eksisterende personvernlovgivning. 
 • Opplysninger vi registrerer er navn, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse, postadresse, bilde og type medlemskap. Vi henter opplysningene fra den registrerte selv. 
 • Dersom STERK skal behandle personopplysninger til barn under 18 år kreves det samtykke fra de foresatte. 

12. Vår håndtering av ditt betalingskort

 • Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
 • Vi benytter Convene medical som betalingsleverandør i klinikken.

13. Våre nettsider

 • Når du besøker våre nettside samler vi inn og lagrer informasjon om brukeratferd. Dette omfatter opplysninger om din IP-adresse, nettleser, lokasjon, nettleverandør, operativsystem, tid brukt på siden, hvilket nettsted du kommer fra og nettaktivitet på våre nettsider.
 • Formålet med behandlingsaktivitetene er å optimalisere våre nettsider ovenfor våre besøkende samt utføre analyser av trender og mønstre ved bruken av nettsidene. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å tilpasse vår nettside og tjenester til brukernes antatte behov. Lenger ned i personvernerklæringen finner du nærmere informasjon om vår bruk av informasjonskapsler (cookies).
 • Anonymiserte opplysninger som ikke kan knyttes til deg vil kunne bli brukt og beholdt for statistiske og analytiske formål.

14. Kontaktskjema, informasjon og nyhetsbrev

 • Dersom du tar kontakt med oss, ved utfylling av kontaktskjema eller lignende, kan innsamlede opplysninger benyttes for å kontakte deg, i tillegg til å sende deg informasjon som er relevant. I våre kontaktskjema innhentes typisk navn, e-post-adresse, telefonnummer og eventuelle andre opplysninger du oppgir.
 • Det rettslige grunnlaget for nyhetsbrev og elektronisk markedsføring er enten at det foreligger et eksisterende kundeforhold og du ikke har reservert deg mot å motta våre henvendelser.

15. Deling av opplysninger til tredjepart

 • Dine personopplysninger vil aldri bli delt med uvedkommende.  Vi vil kun dele informasjon hvis det er nødvendig for å gi tilstrekkelig helsehjelp. Dette kan være f.eks. henvisning til sykehus, NAV (sykmelding), HELFO (trygdeoppgjør) eller annet autorisert helsehjelp.

16. Bruk av informasjonskapsler

 • Vi bruker informasjonskapsel (cookies) for å bedre brukeropplevelsen av nettsiden vår. Dette er en liten tekstfil som lagres i nettleserens minne. Vi bruker denne informasjonen til å se hvordan sidene våre blir brukt og finne ut mer om hvordan vi kan forbedre oss.
 • Google Tag Manager, Vi bruker Google Tag Manager for å administrere informasjonskapsler.
 • Google Analytics, er vårt analyseprogram. Vi bruker det for å se hvor brukere av siden kommer fra, hvordan siden blir brukt, hvilke sider som blir besøkt eller ikke besøkt. Denne informasjonen bruker vi for å gjøre vurderinger for forbedringer.
 • Facebook Pixel, Vi benytter oss av en Facebook pixel for markedsføring. Dette bruker vi dersom vi ønsker å nå deg som har vært på vår side.
 • Mailchimp, Vi benytter Mailchimp for utsendelse av e-post med vårt nyhetsbrev.

17. Slik kan du unngå cookies/informasjonskapsler

 • Dersom du ønsker å unngå cookies, kan du deaktivere bruken av disse i din nettleser. Les her for å lære hvordan du kan deaktivere cookies på din nettleser: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies
 • Du kan også slette alle cookies manuelt i din nettleser.

18. Administrering av personopplysninger

 • I henhold til norsk personvernlovgivning her du en rekke rettigheter knyttet til personopplysninger som gjelder deg. Som registrert har du i utgangpunktet følgende rettigheter:
 • Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og til å motta en kopi av personopplysningene.
 • Rett til retting – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert eller fjernet.
 • Rett til sletting – du har med visse unntak rett til å få slettet personopplysninger vi har lagret om deg.
 • Rett til å kalle tilbake samtykke – du rett til å kalle tilbake et samtykke du har gitt til oss som vi har innhentet for behandling av personopplysninger som krever samtykke. Du har også rett til enhver tid til å protestere mot at personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring.
 • Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et maskinlesbart format og til å overlevere disse til en annen tjenesteleverandør.
 • Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg likevel til å henvende rette en henvendelse til oss først.
 • Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner, som for eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle personopplysningene.
 • Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg og til å bestemme hvordan vi skal bruke disse.
 • Dersom du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du endre dette ved å ta kontakt med oss.

19. Endringer av personvernserklæringen

 • Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

20. Kontaktinformasjon

 • Har du spørsmål om STERK sin personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på: kundeservice@sterkhelse.no
 • Har du spørsmål angående din journal, ring oss på: 21082800

-Vi hjelper deg uansett forutsetning!