Personlig trening med spesialist

Våre PT-spesialister har utvidet kompetanse innen idrett, ernæring, rehabilitering og opptrening, og livsstilsrelaterte sykdommer. Når trygghet og kompetanse er viktig, er dette våre personlige trenere for deg.

Hjelp?

Trenger du hjelp? Ta kontakt på 21 08 28 00, så hjelper vi deg.

Hjelp?

Trenger du hjelp? Ta kontakt på 21 08 28 00, så hjelper vi deg.

Personlig trening med fysioterapeut

Har du noen spesielle utfordringer og hensyn som må tas under trening eller en spesifikk målsetning innen rehabilitering eller funksjonsfremmende trening, er en personlig trener med klinisk bakgrunn et lurt valg for deg. Å velge en trener med klinisk bakgrunn gir høy kompetanse, trygghet og erfaring. Treningen tilpasses dine målsetninger, samtidig som man ivaretar utfordringer, begrensninger, smerter og restriksjoner.

Ønsker du en personlig trener med kompetanse og erfaring innen ulike skader og helseutfordringer, er dette produktet for deg!

Prestasjons trener - prestasjonsutvikling for idrettsutøvere

Ønsker du å bli raskere, sterkere og mer bevegelig i den idretten du driver med, er dette treneren for deg! En pålitelig kilde som kan bidra med optimalisering av din treningshverdag innenfor styrke og eksplosivitet, stabilitet- og skadeforebygging, restitusjon og idrettsernæring. 

Personlig trening med ernæringsrådgiver

Har du noen spesielle utfordringer og hensyn som må tas i forhold til kosthold i samspill med trening, er en personlig trener med ernæringsbakgrunn, et lurt valg for deg. Dette gir trygghet, muligheten til å skape gode nye vaner og sikrer at gode vaner blir til rutine og varig endring. Treningen tilpasses dine målsetninger, samtidig som man ivaretar utfordringer, allergier, begrensninger og restriksjoner.

Ønsker du en personlig trener med kompetanse og erfaring innen både trening og kosthold, er dette produktet for deg. 

Ernæring

Ønsker du en samtale?

Send oss en henvendelse, så tar vi kontakt så snart vi kan.

NB: Våre klinikere har en formell tilleggsutdannelse som personlige trenere og har lang erfaring med å tilpasse trening. I et slikt PT-samarbeid samtykker du som kunde til at du er skikket til å drive frisktrening og det skilles mellom hva som er fysioterapi og hva som er PT.
Ytes det helsehjelp, dvs. enhver behandling som har forebyggende-, diagnostisk-, behandlende-, helsebevarende-, rehabiliterende formål, følges reglene i helsepersonelloven, og samarbeidet omfatter fysioterapi eller annen autorisert helsebehandling.