Årets influensavaksinering starter fra uke 41
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Del innlegg i sosiale medier

Årets influensavaksinering starter fra uke 41

Årets influensavaksinering starter fra uke 41
Anette Sexe
Ernæringsrådgiver
October 11, 2021

Årets influensavaksinering starter fra uke 41

Årets influensavaksinering starter fra uke 41.
Vaksinen inngår i frikortgrunnlaget.

Drop in fra 09-14 daglige for vaksinering. Det blir subvensjonert for følgende grupper.

• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
• Alle fra fylte 65 år
• Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
• Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
• Barn og voksne med:
• Kronisk lungesykdom (inkludert astma),
• Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
• Diabetes type 1 og 2
• Leversvikt eller nyresvikt
• Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet.
• Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
• Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
• Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:
• Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
• Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Les også:

Seniordag på Sterk

Seniordag på Sterk

Vi ønsker alle våre seniorer, venner og bekjente, velkommen til foredrag fredag 13. mai kl. 12.00 – 14.00 på Quality…
Pollensesongen er i gang

Pollensesongen er i gang

Nå som varmen og sola kommer tilbake starter også pollensesongen. Visste du at rundt 20-30% av nordmenn har pollenallergi? De…
Tren med en venn!

Tren med en venn!

Våre medlemmer er våre beste ambassadører, og blir din venn medlem, får du 3 timer med PT og din venn…
Glad sak fra klinikken

Glad sak fra klinikken

Morten tok kontakt med ernæringsrådgiver Anette i april 2021, etter anbefaling fra klinikkleder Daniel. Deres sønner spiller på samme fotballag og Morten har…