Needling2

Intramuskulær stimulering - IMS

Kiropraktor

Danieljpg
Daniel Strengelsrud
January 6, 2022

Intramuskulær stimulering - IMS

Intramuskulær stimulering (IMS), også kalt tørrnåling eller dry needling, er en behandlingsteknikk som involverer at tynne nåler stikkes direkte inn i smertefulle myofascielle triggerpunkter (muskelknuter) og stramme bånd i muskulaturen.

Intramuskulær stimulering (IMS) er ikke det samme som akupunktur fra tradisjonell kinesisk medisin. Til tross for visse likheter, følger metodene og teorien bak behandlingen to forskjellige medisinske tradisjoner. Betegnelsen IMS brukes innenfor vestlig medisinsk tradisjon.

«Muskelknuter» – myofascielle triggerpunkter

Triggerpunkter er hyperirritable punkter i muskel- og senevev, som karakteriseres av redusert lokal mikrosirkulasjon og oksygentransport til omkringliggende vev. Teorien bak IMS, bygger på at disse punktene gir opphav til stivhet, muskelsmerter og nedsatt funksjon.

Ved å bruke nåler, ønsker man å løse opp sammenfiltringer, skape en lokal respons, og dermed øke blodsirkulasjonen i disse punktene, og på denne måten gi en smertelindrende effekt.

Er det smertefullt?

Nålene er tynne, og merkes knapt når de settes inn. Når man treffer punktet derimot, utløses det vi kaller en lokal «twitch – respons» i muskulaturen. Dette kan oppleves som en lokal krampe eller som ett lite elektrisk støt. Denne responsen er en ønsket reaksjon og er nødvendig for at behandlingen skal ha full effekt.

Effekten av IMS

Målet med behandlingen er å løse opp spenningspunkter i muskulaturen. Vi har god klinisk erfaring med bruk av nåler som supplerende behandling til andre behandlingsteknikker og aktive øvelser. Hypotesen bak triggerpunkter er derimot omstridt i faglitteraturen, selv om kliniske erfaringer er gode og nyere studier antyder at det har en symptomdempende og smertelindrende effekt.

Kietrys, David M., et al. «Effectiveness of dry needling for upper-quarter myofascial pain: a systematic review and meta-analysis.» journal of orthopaedic & sports physical therapy 43.9 (2013): 620-634.

Liu, Lin, et al. «Effectiveness of Dry Neeedling for Myofascial Trigger Points Associated with Neck and Shoulder Pain: A Systematic Review and Meta-analysis.» Archives of physical medicine and rehabilitation (2015).

Les mer om hvilke diagnoser og plager vi behandler i vår klinikk.