Nakkeplager
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Del innlegg i sosiale medier

Nakkeplager

Hvert år opplever mellom 30-50% av befolkningen nakkeplager. Dette tallet gjenspeiles hos oss, da nær halvparten av alle våre pasienter oppsøker oss for hjelp for forskjellige typer nakkeplager.

Nakkens funksjoner er komplekse

Hvert år opplever mellom 30-50% av befolkningen nakkeplager. Dette tallet gjenspeiles hos oss, da nær halvparten av alle våre pasienter oppsøker oss for hjelp for forskjellige typer nakkeplager.

Nakkens funksjoner er komplekse og spiller helt sentral rolle i bevegelsesapparatet. Finmekanikken i nakken består av et intrikat samspill mellom ledd, muskulatur og store deler av nervesystemet. Vi er derfor helt avhengig av at nakkens finmekanikk er intakt for å holde balansen, utføre presise bevegelser og orientere oss etter sanseinntrykk fra syn og hørsel.

Smerter fra nakken kan lett forplante seg ut i armene eller gi hodesmerter via ulike smertebaner. Mekanisk trykk på nerverøttene grunnet prolaps eller slitasje kan gi smerter ut i armene. Stivhet i ledd og muskler kan gi ansiktssmerter, øresmerter, hodepine, svimmelhet og utløse hodepine. Vi utfører en grundig undersøkelse for å kartlegge disse forholdene.

Symptomer

  • Nakken låser seg spontant og blir stiv og smertefull
  • Redusert bevegelse i nakken
  • Hodet holdes skjevt for å unngå smerter
  • Smertene kan være av intens karakter som gjør det vanskelig å løfte hodet
  • Smerter mellom skulderblad
  • Hodepine
  • Svimmelhet
  • Prikking og nummenhet i armen/fingre
  • Nedsatt konsentrasjon, tretthet og søvnforstyrrelser

Vi kan hjelpe!

Undersøkelser viser at jo raskere du kommer tilbake i bevegelse og normal aktivitet, desto raskere blir du smertefri. Anspenthet, usikkerhet og inaktivitet gir dårligere prognose på sikt. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en av våre behandlere for å undersøke nakken, og får hjelp og gode råd til å gjenoppta normal bevegelse og aktivitet.

Lege
Nakkeplager
STERK Helse Vinslottet
Lege
Nakkeplager
STERK Helse Vinslottet
Lege
Nakkeplager
STERK Helse Vinslottet
Kiropraktor
Nakkeplager
STERK Helse Vinslottet
Kiropraktor
Nakkeplager
STERK Helse Vinslottet
Kiropraktor
Nakkeplager
STERK Helse Vinslottet
Kiropraktor
Nakkeplager
STERK Helse Vinslottet
Fysioterapeut
Nakkeplager
STERK Hasle
Fysioterapeut
Nakkeplager
STERK Hasle
Fysioterapeut
Nakkeplager
STERK Hasle
Fysioterapeut
Nakkeplager
STERK Hasle
Fysioterapeut
Nakkeplager
STERK Hasle
Fysioterapeut
Nakkeplager
STERK Helse Vinslottet
Muskelterapeut
Nakkeplager
STERK Hasle
Ernæringsrådgiver
Nakkeplager
STERK Hasle