Funksjonssvikt og smerte hos barn
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Del innlegg i sosiale medier

Funksjonssvikt og smerte hos barn

Her på STERK Helse er vi veldig glad i våre små pasienter og vi har utvidet kompetanse i behandling av barn og ungdom i alle aldre. Mange av våre behandlere er også engasjert i barneidretten og bistår ulike klubber og organisasjoner med base – og motorisktrening og skadeforebyggende tiltak.

Vi ser pasienter i alle aldersgrupper

Her på STERK Helse er vi veldig glad i våre små pasienter og vi har utvidet kompetanse i behandling av barn og ungdom i alle aldre. Mange av våre behandlere er også engasjert i barneidretten og bistår ulike klubber og organisasjoner med base – og motorisktrening og skadeforebyggende tiltak.

Spedbarn
Det å bli født kan være en stor påkjenning for kroppen. Vi er laget for å tåle trykket vi utsettes for på vei ut av fødselskanalen, men noen ganger kan belastningen være for stor. For eksempel kan bruk av vakuum eller tang, setefødsel eller dersom barnet har ligget veldig trangt i magen til mor føre til spenninger i muskel- og skjelettsystemet til barnet.

Kolikk er en samlebetegnelse for antall timer gråt hos barnet, men forklarer ikke nødvendigvis årsaken til gråten. Kiropraktoren kan undersøke barnet, og utrede om barnets gråt kan stamme fra muskel- og skjelettsystemet. I mangel på god forskning på dette området, har vi god klinisk erfaring med at dette er en trygg, effektiv og skånsom behandlingsmetode i mange tilfeller med kolikklignende symptomer.

Barnehagebarn
Dette er en periode i barnets liv som innebærer stor utvikling av barnets bevegelighet og grovmotorikk, slik som gå, løpe og hinke, og finmotorikk. Det er også en tid med mange knall og fall fra store og små høyder. Bruk av teknologi som ipad og smart telefoner har også begynt å påvirke muskel – og skjeletthelsen til denne aldersgruppen.

Småskolebarn
Dette er perioden da barnet går fra en tid med en aktiv, lekende hverdag til mer stillesittende aktiviteter på skolebenken. Kroppen vokser, stresset øker, tunge skolesekker skal bæres og skolestoler skal sittes riktig på. Dataspill, PC, bruk av nettbrett og smarttelefoner får ofte en stadig større rolle i barnas liv.

Ungdom
Utfordringene i denne perioden er mangfoldige og spenner seg helt i fra stillesitting, mange timer foran skjerm, ipad, smart telefoner TV, til ekstrem trening og økt treningspress. Sistnevnte kan føre til hyppigere idrettsskader og muskel og skjelettplager. Hormonforandringer i kroppen påvirker barnet og mer voksne former utvikles i denne fasen.

Spedbarn

 • Generell urolighet og kolikkliknende symptomer
 • Søvnproblemer
 • Asymmetrier og motoriske problemer
 • Nakkeproblemer/favoriseringsside/tvangside
 • Ammeproblematikk/sugevansker
 • Forsinket utvikling

 

Barnehage- og småskolebarn

 • Rygg – og nakke plager
 • Voksesmerter
 • Smerter i brystrygg/nakke, ofte i forbindelse med pustebesvær/astma
 • Hodepine
 • Akutte – og idrettsskader
 • Fot – og kneproblematikk
 • Holdningsproblemer
 • Opptrening etter bruddskade

 

Ungdom

 • Rygg – og nakkesmerter
 • Skuldersmerter
 • Hodepine
 • Kjeve – og nakkeproblematikk f.eks. ved tannregulering
 • Idrett- og belastningsskader
 • Fot – og kneproblemer
 • Holdningsproblemer
 • Opptrening etter bruddskade
 • Stressplager

Lege
Funksjonssvikt og smerte hos barn
STERK Helse Vinslottet
Lege
Funksjonssvikt og smerte hos barn
STERK Helse Vinslottet
Lege
Funksjonssvikt og smerte hos barn
STERK Helse Vinslottet
Kiropraktor
Funksjonssvikt og smerte hos barn
STERK Helse Vinslottet
Kiropraktor
Funksjonssvikt og smerte hos barn
STERK Helse Vinslottet
Kiropraktor
Funksjonssvikt og smerte hos barn
STERK Helse Vinslottet
Kiropraktor
Funksjonssvikt og smerte hos barn
STERK Helse Vinslottet
Fysioterapeut
Funksjonssvikt og smerte hos barn
STERK Hasle
Fysioterapeut
Funksjonssvikt og smerte hos barn
STERK Hasle
Fysioterapeut
Funksjonssvikt og smerte hos barn
STERK Hasle
Fysioterapeut
Funksjonssvikt og smerte hos barn
STERK Hasle
Fysioterapeut
Funksjonssvikt og smerte hos barn
STERK Hasle
Fysioterapeut
Funksjonssvikt og smerte hos barn
STERK Helse Vinslottet
Muskelterapeut
Funksjonssvikt og smerte hos barn
STERK Hasle
Ernæringsrådgiver
Funksjonssvikt og smerte hos barn
STERK Hasle