Glad sak fra klinikken

Morten tok kontakt med ernæringsrådgiver Anette i april 2021, etter anbefaling fra klinikkleder Daniel. Deres sønner spiller på samme fotballag og Morten har lenge ønsket å spørre om hjelp. Det har sittet langt inne å be om hjelp, men han gjorde det til slutt. “Det var en sikkerlig lettelse å ha spurt han om hjelp, da var steget tatt. Men det […]