VEKTKONTROLL – 12ukers kurs
11,990kr13,990kr Select options

VEKTKONTROLL – 12ukers kurs

11,990kr13,990kr

Sted: STERK Løren

Varighet: 12 uker

Instruktører på kurs: Helene Eide og Anette Noem Sexe

Plasser: 12st

Tid: Torsdager kl 17:00-18:00/18:30

Oppstart: Januar 2022

STERK Vektkontroll er et kurs for deg som ønsker helhetlig, personlig og individuell oppfølging i en livsstilsendring. Enten du har bestemt deg for en endring på egenhånd, i samråd med legen din, eller du allerede er i et behandlingsopplegg, så vil vi hjelpe deg på veien gjennom å være en sparringspartner og et «sikkerhetsnett» i ditt personlige endringsarbeid.

Nullstill
*
*
*
*
*

Passer kurset for deg?

STERK Vektkontroll er et kurs for deg som ønsker en helhetlig og personlig oppfølging, samtidig som du motiveres av å være en del av en gruppe som drags mot samme mål -en livsstilsendring. Enten du har bestemt deg for en endring på egenhånd, i samråd med legen din, eller du allerede er i et behandlingsopplegg, så vil vi hjelpe deg på veien gjennom å være en sparringspartner og et «sikkerhetsnett» i ditt personlige endringsarbeid.

Endring tar tid, og mange melder seg på kurs som varer i 6-12 uker og erfarer at man faller tilbake til gamle vaner og rutiner så snart kurset er avsluttet. På Sterk har vi også tilbud til deg etter endt kurs med mange dyktige fagfolk og medmennesker som kan være en støttespiller med deg på reisen så lenge du ønsker og har behov for det.

Fokusområder:

  • Livsstilsendring– finne en balanse man kan leve med over tid
  • Finne glede i å bevege kroppen
  • Vektreduksjon/Vektstabilisering
  • Empowerment –kunnskap gir grunnlag for å ta gode valg i eget liv

Kurset består av ukentlige samlinger, hvor vi har en god treningsøkt og en kort check-in på hvordan vi har det. Annen hver uke legger vi også på en workshop. Her t vi tar opp ulike temaer for å øke kunnskap og bevissthet rundt livsstilsendring og vektnedgang. Dere vil få faglig påfyll og mulighet til å diskutere temaene og hvordan vi kan bruke denne kunnskapen på oss selv.

STERK Vektkontroll vil finne sted på vårt treningssenter på Løren. Her har vi treningsøktene og workshopene. Under oppstart av kurset vil vi også gjennomgå en grundig kartlegging av hver deltager, individuelt. Her blir vi kjent, får vite hvor skoen trykker for deg og vi sammen kommer frem til en fremdriftsplan for din livsstilsendring. Vi tror på at sammen er vi STERKere og derfor vil mye av kurset være i gruppe, men vi vet også at alle er ulike og trenger ulik tilnærming. Dette ønsker vi å ivareta med kartlegging og ukentlige rapport oppfølginger.

Kurset inneholder:

  • 12 gode treningsøkter tilpasset alle med fokus på å øke kondisjon
  • 6 workshoper med temaer innenfor livsstilsendring, ernæring og trening
  • En individuell kartlegningssamtale med måling av kroppssammensetning og en avsluttende samtale om veien videre.

2 ukentlige oppfølginger

Tilleggsinformasjon

Kull

Kull 1 – 06.01.2022, Kull 2 – 21.04.2022, Kull 3 – 01.09.2022