Hva skal man gjøre ved krystallsyke?

Vår kiropraktor Jan-Christer Pedersen har sin hovedekspertise innen svimmelhet og hodepine. 

I denne artikkelen ser vi nærmere på tilstanden Krytallsyke, som er en av de vanligste årsakene til svimmelhet. 

Hva er krystallsyke? 

Krystallsyke er en svært vanlig årsak til svimmelhet og forekommer i alle aldre, selv om den er sjelden hos barn. På fagspråket kalles tilstanden Benign Paroksysmal Posisjonsvertigo, ofte forkortet BPPV. Tilstanden er i seg selv ufarlig men svært plagsom og kan gi betydelig redusert livskvalitet.  

 

Mulige årsaker

Tilstanden skyldes at små krystaller (otolitter) løsner fra et sted i det indre øret der de hører hjemme, og havner i de væskefylte buegangene. Årsaken til at krystallene løsner er som oftest ukjent selv om hodetraume, virusinfeksjon, migrene og osteoporose er kjente risikofaktorer. Nylig har man også funnet en sammenheng med D-vitamin mangel, spesielt ved hyppig tilbakefall. 

 

Hva er symptomer på krystallsyke? 

Når krystallene løsner og havner i buegangene vil de fremkalle plutselig og kraftig anfall med svimmelhet som ofte utløses når du endrer hodets stilling, f.eks beveger på nakken, snur deg i senga eller reiser deg opp. Svimmelheten beskrives ofte som karusellfølelse. Anfallene er korte og varer sjeldent lenger enn 60 sekunder. Kvalme og oppkast kan oppstå. Under anfall får man ofte ufrivillige øyebevegelser (nystagmus).  

 

Hvordan stilles diagnosen? 

Diagnosen er som regel enkel å stille ut ifra de klassiske symptomene. Ved å observere retningen på ufrivillige øyebevegelser (nystagmus) når man tester de ulike buegangene, vil man vite hvor krystallene befinner seg, og hvilken behandlingsform som passer for deg. Dersom du mistenker at du lider av krystallsyke, er det viktig å oppsøke hjelp fra kvalifisert helsepersonell for nøyaktig diagnose og behandling. 

 

Hva skal man gjøre ved krystallsyke? 

Heldigvis finnes det effektiv behandling mot tilstanden. Målet med behandlingen er å få krystallene ut av buegangen og tilbake der de hører hjemme. Dette gjøres ved hjelp av reponeringsmanøvre, som oftest Epleys manøver (ved bakre buegang) eller Barbeque manøver (ved horisontale buegang). Andre manøvre kan være aktuelle ved sjeldne former for krystallsyke (f.eks fremre buegang), eller dersom pasienten f.eks har nakkeproblemer.  

 

Hvor lenge er det vanlig å ha krystallsyken? Vi kan hjelpe!

Prognosen er som regel svært god og noen ganger kan krystallene gå tilbake av seg selv. Men dersom symptomene dine vedvarer bør du oppsøke en kvalifisert terapeut. De aller fleste vil føle seg betydelig bedre allerede innen 1-3 behandlinger.