Kiropraktor - ofte stilte spørsmål

Våre kiropraktorer er som våre leger, primærbehandlere, med hovedekspertise innen lidelser i muskel- og skjelettsystemet. 

I denne artikkelen forsøker vi å besvare ofte stilte spørsmål fra våre pasienter

Ofte stilte spørsmål hos kiropraktoren:

Hvordan jobber kiropraktoren?

En kiropraktor har selvstendig diagnose- og behandlingsansvar og er en del av den norske primærhelsen. Dette betyr at du som pasient kan oppsøke en kiropraktor uten henvisning fra lege.

Kiropraktoren diagnostiserer og behandler skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Kiropraktorfaget er i stadig utvikling, og behandlingsmetodene som brukes er anerkjente i helsefaglig litteratur og har dokumentert effekt.  

En typisk konsultasjon hos kiropraktor vil bestå av en kartlegging (sykehistorie), klinisk undersøkelse, evt. utvidede undersøkelser (f.eks. MR, røntgen, CT eller ultralyd), behandling, råd og veiledning samt tilpassede rehabiliterende øvelser.

Kiropraktorene på STERK jobber tverrfaglig med legene, fysioterapeutene og trenerne på STERK, slik at du som pasient kan få den beste behandlingen tilgjengelig for din tilstand.

Les mer på Norsk kiropraktorforening sine nettsider.

Er det nødvendig med henvisning fra fastlegen? 

Nei, det er ikke nødvendig med henvisning fra din fastlege. Pasienter kan oppsøke en kiropraktor direkte uten henvisning fra lege.  

Kan kiropraktorer stille en diagnose eller henvise for røntgen og MR? 

Kiropraktorer er en del av den primære helsetjenesten, og har en sentral rolle i det norske helsevesenet. Kiropraktoren kan diagnostisere, behandle og henvise pasienter til videre undersøkelser (Bildediagnostikk som f.eks. MR, røntgen, CT, ultralyd) eller spesialister ved behov på lik linje med fastlegen. Kiropraktoren er dermed ofte det første kontaktpunktet for pasienter som opplever muskel- og skjelettplager. 

Hvilke plager behandler en kiropraktor?

Kiropraktoren er kjent for sin kompetanse innen utredning og behandling av rygg og nakke. Men selv om de aller fleste kiropraktorer ser mest av dette, jobber de aller fleste også med utredning og behandling av skulder, hofte, kne, albue, håndledd og fot/ankel. 

Flere kiropraktorer har videreutdannet seg innen barn og unge, kvinnehelse, samt sportskiropraktikk og rehabilitering. 

Hvorfor knekker det når jeg er hos kiropraktoren? 

Behandling hos kiropraktor forbindes av mange med leddmanipulasjon. Dette er en behandlingsmetode som søker å skape bedre bevegelighet og mindre smerte i et område, ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Behandlingen har vist å kunne ha effekt for flere muskel- og skjelettplager, samt noen typer hodepine og svimmelhet. I svært få tilfeller kan du oppleve bivirkninger som smerte, hodepine, svimmelhet og kvalme etter manipulasjonsbehandling. Disse er som regel helt ufarlige og går over etter kort tid. Leddmanipulasjonsbehandling anses for å være en trygg behandlingsform for muskel- og skjelettplager.  

Når du opplever en klikkelyd er det viktig å vite at ingenting “knekker”. Dette er en normal og ufarlig del av behandlingen. Du har kanskje opplevd lignende lyder når en ved siden av deg “knekker” fingrene sine – Dette er tilsvarende samme lyd bare at de kommer fra andre ledd i kroppen din. Kiropraktorer kan ikke flytte på bein elle knekker noe, men lydene kan oppstå under en liten bevegelse av leddene. Dette er rett og slett frigjøring av gass fra leddene når trykket slipper idet to leddflater beveger seg i forhold til hverandre.

Er kiropraktikk farlig?

Kiropraktikk regnes som en trygg behandlingsform. Som ved enhver form for helsehjelp kan det likevel oppstå bivirkninger. Disse kan være en følelse av å være sår eller stiv i ledd og muskulatur, hodepine og svimmelhet. I svært få tilfeller er det rapportert om alvorlige bivirkninger i forbindelse med behandling hos kiropraktor. Alle kiropraktorer er bundet til helsepersonellovens forsvarlighetsprinsipp.

Kan kiropraktorer sykemelde?

Kiropraktorer kan sykemelde deg med muskel- og skjelettplager med inntil 12 uker. 

Kan NAV dekke behandlingen hos en kiropraktorer? 

Det ytes stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos kiropraktor ved sykdom, skade eller lyte som gir medlemmet rett til stønad etter folketrygdloven kapittel 5. Behandlingen må være av vesentlig betydning for medlemmets funksjonsevne. Denne stønaden trekkes fra egenandelen du betaler hos oss. Behandlingen hos en kiropraktor omfattes ikke av frikort-ordningen. 

Dekker forsikringen min time hos kiropraktorer? 

Ja, Sterk Helse har behandlingsavtale med alle de største forsikringsselskapene. Har du en helseforsikring privat eller via din arbeidsgiver, kan denne brukes hos våre klinikere. Forsikringen sikrer rask undersøkelse og behandling ved sykdom, plager eller skade etter avtalte vilkår i din forsikring.

STERK Helse oppfordrer deg til å sette deg inn i vilkårene i din helseforsikring. Ta kontakt med ditt selskap i forkant av første besøk hos oss. Les mer her.

Hvor lang tid tar det hos kiropraktoren? 

Dette er basert på din time. En førstegangskonsultasjon med full kartlegging og undersøkelse varer i 40 minutter. Oppfølgingstimen vil vare i 20 minutter. Vi tilbyr også utvidede timer for de som har behov for dette.

Hvor ofte er det vanlig å gå til en kiropraktor? 

Avhengig av dine plager vil oppfølgingsbesøket være en del av behandlingsplanen for å vurdere fremskritt, gjøre eventuelle reguleringer, og sikre at du oppnår ønsket resultat. Selve behandlingsforløpet vil bli diskutert i løpet av førstegangskonsultasjonen og vil alltid være individuelt og avhengig av diagnosen, varighet ect. Behandlingsforløpet diskuteres i samråd med deg som pasient. Iht. kiropraktorforbundet er landsgjennomsnittet 6 behandlinger pr. diagnose. 

Hvor mye koster det å gå til en kiropraktor? 

En førstegangskonsultasjon hos kiropraktor koster 850,- og påfølgende konsultasjon koster 560,- Er du medlem på STERK vil du få fortløpende medlemsrabatt på alle våre helsetjenester. Følg gjerne linken for videre oversikt over våre prislister.

Våre kiropraktorer:

Kiropraktor

ebu

STERK Helse Vinslottet

Kiropraktor

Eghosa

STERK Helse Vinslottet

Kiropraktor

JanChrister

STERK Helse Vinslottet

Kiropraktor

Christian

STERK Helse Vinslottet

Kiropraktor

Danieljpg

STERK Helse Vinslottet