Personlig trening med fysioterapeut
720kr55,000kr Select options

Personlig trening med fysioterapeut

720kr55,000kr

Nullstill
*
*
*
*
*

Har du noen spesielle utfordringer og hensyn som må tas under trening eller en spesifikk målsetning innen rehabilitering eller funksjonsfremmende trening, er en Personlig trener (PT) med klinisk bakgrunn et lurt valg for deg. Å velge en trener med klinisk bakgrunn gir høy kompetanse, trygghet og erfaring. Treningen tilpasses dine målsetninger, samtidig som man ivaretar utfordringer, begrensninger, smerter og restriksjoner.

Ønsker du en PT med kompetanse og erfaring innen ulike skader og helseutfordringer, er dette produktet for deg!

Les mer om en av våre Personlige trenere i fagtidsskriftet Fysioterapeuten – «Fordel og være både fysioterapeut og personlig trener»

Ådne Øvergaard er både personlig trener og fysioterapeut. Foto: Irene Mårdalen – fagtidsskriftet Fysioterapeuten.no

NB: Våre klinikere har en formell tilleggsutdannelse som personlige trenere og har lang erfaring med å tilpasse trening. I et slikt PT-samarbeid samtykker du som kunde til at du er skikket til å drive frisktrening og det skilles mellom hva som er fysioterapi og hva som er PT.
Ytes det helsehjelp, dvs. enhver behandling som har forebyggende-, diagnostisk-, behandlende-, helsebevarende-, rehabiliterende formål, følges reglene i helsepersonelloven, og samarbeidet omfatter fysioterapi eller annen autorisert helsebehandling.