Handlekurv

Helseundersøkelse

En helseundersøkelse hos oss er en full helsesjekk som gir deg en sikker indikasjon på din helse og livsstil. Basert på en klinisk undersøkelse hos lege, sjekker vi blant annet blodtrykk, kolesterol, stoffskifte, blodsukker og kroppssammensetning. Etter undersøkelsen går vi gjennom resultatene, tilpasser eventuell nødvendig behandling og gir deg forebyggende og optimaliserende rådgivning.

Trygghet

Helseundersøkelsen er tilpasset deg og din helse. Vi går gjennom din helse- og sykehistorie og aktuelle helsetilstand og kartlegger dine behov. Denne informasjonen bruker vi til å individualisere helsekontrollen.

Resultatet av helseundersøkelsen hjelper oss å tilpasse behandling, forebygge sykdom og anbefale helsefremmende tiltak skreddersydd for deg og dine behov.

Slik utføres helseundersøkelsen

Innkalling og forberedelser

Du kan selv bestille en helseundersøkelse på nett eller via telefon.
Er du Premium medlem på STERK eller har et helsemedlemskap, vil du motta en årlig innkalling. 
Går du på faste medisiner er det ønskelig at du tar med en liste over de du bruker daglig og ved behov.
Vi ønsker at du tar med en fersk prøve med morgenurin til din helseundersøkelse.
Møt opp 10 min før din konsultasjon for å besvare noen standardiserte spørsmål vedrørende din helse.

Samtale og klinisk undersøkelse hos vår allmennlege

For å kunne utføre en individuell og effektiv undersøkelse, ønsker vår lege å bli kjent med deg og din helsesituasjon. Legen vil kartlegge tidligere og aktuelle sykdommer og tilstander, livsstil og ønsker å vite litt om privat- og arbeidslivet ditt. Videre kartlegges familiære helseproblemer, arvelige tilstander, allergier og medisinbruk.

Etter samtalen utføres en klinisk undersøkelse.
Den innebærer:

  • Måling av blodtrykk og puls
  • Høre på hjertelyd og lungelyd
  • Undersøkelse av bryster hos kvinner over 35 år
  • Undersøkelse av testikler hos menn under 40 år
  • Undersøkelse av prostata anbefales menn over 40 år.
  • Undersøkelse av evn. aktuelle problemer

Undersøkelse og prøvetagning hos sykepleier

Avhengig av kartlegging hos legen, alder og kjønn, skreddersyr vi ulike blodprøver som tas på vårt laboratorium. Her leverer du også urinprøven du har med deg. Blodprøvene måler blant annet blodprosent, senkning, hvite blodceller, langtidsblodsukker, kolesterol og stoffskifte. Prostataprøve (PSA) inkluderes for menn over 40 år og nyrefunksjon måles på alle over 50 år.

Videre utføres en EKG for å sjekke hjertehelsen og en test som måler kroppssammensetning. 

Er det behov for eller ønske om spesifikke blodprøver, kan dette bestilles i samråd med lege, og det vil da informeres om eventuelle ekstra kostnader.

Tilbakemelding

Basert på resultatene i helseundersøkelsen, vil vår helsekoordinator følge deg opp med en samtale og en skriftlig rapport innen 14 dager. Her vil du få resultatene fra blodprøvene og undersøkelsene.

Dersom noe unormalt avdekkes, blir dette tatt tak i, og det legges en plan for videre oppfølging og behandling. Er det behov for ytterligere undersøkelser eller henvisning videre til spesialist, informerer vi om dette.

Skulle du ønske videre hjelp og koordinering med øvrige klinikere, ernæringsrådgivere eller trenere på STERK, er helsekoordinator behjelpelig med dette basert på ditt samtykke.

Copyright © STERK 2015-2021 | Laget og designet av Johan Lindberg

Vi bruker oss av informasjonskapsler!

Vi bruker informasjonskapsler, såkalte cookies. Ved å bruke nettsidene til STERK anser vi at du samtykker til dette så lenge du har informasjonskapsler skrudd på i din nettleser. Les mer om personvern og cookies her.