Kari Solhjell

Lege

Barnelege
Kari er utdannet lege fra Universitetet i Oslo. Hun er spesialist i barnesykdommer og har jobbet 10 år som barnelege ved Haugesund sykehus og Oslo universitetssykehus. Den siste tiden har hun jobbet som overlege ved barneavdeling for lunge- og allergisykdommer ved Oslo universitetssykehus.

Kontakt

Kari har bred erfaring og utreder alle barnemedisinske problemstillinger og henviser videre ved behov. Hun er opptatt av at barn og foreldre skal ha et godt møte med helsevesenet og at barnet får den medisinske utredningen og oppfølgingen det trenger.
- STERK Helse & Trening

Bakgrunn

 • Legespesialist, barnelege

Kompetanseområder

 • Akutte barnesykdommer
 • Feber av ukjent årsak
 • Luftveisplager og plager/ubehag i øret, svelget, bihuler og lunger
 • Urinveisinfeksjoner
 • Kroniske plager der symptomer har vedvart over tid
 • Allergier, astma, eksem
 • Oppfølging av barn i nyfødtperioden (4 første leveukene)
 • Vurdering av barnets utvikling
 • Riktig medisinering og bruk av medisiner til barn
 • Barnevaksinasjon
 • Overvekt hos barn- og ungdom i samråd med ernæringsrådgiver og treningsspesialister.